فروشگاه سل فایل
http://sellfile.yasfile.com
درباره فـروشگاه
در اینجا اطلاعاتی در مورد فروشگاه قرار میگیرد ، جهت ویرایش به پنل کاربری مراجعه کنید
دسته بندی محصولات
گـزارشات فـروشگاه
  • تعداد محصولات اضافه شده
    36
  • تاریخ تاسیس فروشگاه
    1397/02/02
  • تعداد فروش کاربر
    2
Powered By yasfile.com
دسته بندی : رمان و کتاب
1397/06/20
بختیار میرزایی سرپوزلی
+ توضیحات
این کتاب در مورد انرژیهای نو و بیوگاز در 392 صفحه و در قالب پی دی اف و شامل کتاب انرژیهای نو و بیوگاز،بیوگاز،بیومس،انرژیهای نو،انرژیهای تجدیدپذیر،biogas،بیو انرژی،تولید بیوگاز،دستگاههای تولید بیوگاز، و غیره می باشد.


مقدمه........................1

 

1-سوخت : 8

 

1-2- سوخت ها و انواع آن در جهان: 8

 

2 -انرژي هاي فسيلي: 8

 

2-2- نفت خام و تاريخچه آن: 8

 

2-2- ترکيبات نفت.. 12

 

2-3- تاريخچه پيدايش و حفاري چاه هاي نفت در ايران. 13

 

2-4- منابع نفتي جهان. 14

 

2-5- نگاهي اجمالي به منابع نفتي چند کشور 15

 

3 -گاز طبيعي. 17

 

3-1- تاريخچه گاز طبيعي. 17

 

3-2- ترکيبات گاز طبيعي. 17

 

3-3- چرخه توليد و استخراج گاز طبيعي. 19

 

3-4- ذخاير گاز طبيعي جهان. 20

 

3-5- گاز طبيعي در ايران. 22

 

4 -زغال سنگ.. 24

 

4-1- تاريخچه پيدايش ذغال سنگ.. 24

 

4-2- ذغال سنگ در جهان. 26

 

4-3- ذغال سنگ در ايران. 28

 

5 -سوختهاي فسيلي و اثرات زيست محيطي آن. 29

 

6 -ضرورت استفاده از انرژي هاي نوين: 29

 

6-1- انواع انرژي‌هاي تجديد و ميزان بهره برداري از آنها در جهان : 31

 

6-2- معرفي اجمالي انواع انرژي هاي نوين: 32

 

6-2-1-انرژي خورشيدي و ساختار آن.............32

 

6-3- کاربردهاي انرژي خورشيد. 34

 

6-4- استفاده از انرژي حرارتي خورشيد........34

 

6-4-2-نيروگاههاي حرارتي خورشيد از نوع سهموي خطي..........35

 

6-4-3-نيروگاههاي حرارتي از نوع دريافت کننده مرکزي ............36

 

6-4-4- نيروگاه‌هاي حرارتي از نوع بشقابي..............37

 

6-4-5-دودکش‌هاي خورشيدي............37

 

6-4-5-1-مزاياي نيروگاههاي خورشيدي.............37

 

6-4-6-کاربردهاي غير نيروگاهي.............38

 

6-5- انرژي فتوولتائيک و ساختار آن. 41

 

6-5-1-1-ب-مصرف کننده با بار الکتريکي............43             

 

6-5-2-مصارف و کاربردهاي انرژي فتوولتائيک به طور مختصر از اين قرارند:..........43

 

6-6- انرژي باد 44

 

6-7- تاريخچه 45

 

6-8- برق بادي در مقياس‌هاي کوچک.. 49

 

6-8-1-استفاده از زمين براي ساخت توربين.......49

 

6-9- بزرگترين توربين بادي جهان. 50

 

6-10- انرژي زمين‌گرمايي. 50

 

6-11- انواع فناوريهاي تبديل. 51

 

6-11-1-نيروگاه‌هاي بخار خشک........51

 

6-11-2-نيروگاه‌هاي تبديل به بخار سيال (Flash Steam)......52

 

6-11-3-نيروگاه چرخه دوگانه........52

 

6-12- مزاياي انرژي زمين گرمايي. 52

 

6-13- معايب انرژي زمين گرمايي. 53

 

6-14- نيروگاه زمين گرمايي در ايران. 54

 

6-15- انرژي جزر و مد. 54

 

6-16 نرژي امواج دريا 57

 

6-17- طبقه بندي امواج دريا 58

 

6-18 نيروي برق‌آبي. 59

 

6-19 زيست‌توده 62

 

6-19-1-ساختار شيميايي زيست توده.......62

 

6-20- محدوديتهاي انرژيهاي تجديد پذير 63

 

7 -معرفي بيوگاز. 64

 

7-1- تاريخچه توليد بيوگاز 67

 

7-2- منابع زيست توده جهت توليد بيوگاز 69

 

7-3- مهمترين منابع زيست توده که در توليد بيوگاز نقش دارند: 71

 

7-3-1-فضولات دامپروري :.....71

 

7-3-2-ضايعات کشاورزي :......71

 

7-3-3-ضايعات صنايع غذايي......73

 

7-3-4-پتانسيل توليد بيوگاز از مواد مختلف از اين قرار است:....74

 

7-3-5-چكيده پتانسيل توليد بيوگاز از زائدات كشاورزي در 35 درجه.....74

 

7-3-6-جدول مقايسه خواص  برخي گازهاي  رايج با بيوگاز 75

 

7-3-7-جدول مقايسه بيوگاز با ساير مواد سوختي.....76

 

7-4- انواع واکنشها براي حذف مواد آلي: 78

 

7-5- اصول هضم بي هوازي: 79

 

7-6- مراحل و واکنش هاي توليد بيوگاز: 84

 

7-7- دلايل ارجحيت بيوگاز به ساير انرژيهاي تجديد پذير: 89

 

7-8- معايب سيستم بيوگاز: 100

 

7-9- پارامترهاي مؤثر بر فرآيند هضم بي‎ هوازي و توليد بيوگاز: 101

 

7-10- بيوگاز و کود حاصله از آن: 113

 

7-11- برخي از خصوصيات کود بيوگازي: 114

 

7-12- مراحل ساخت واحد بيوگاز با تمام جزئيات آن: 120

 

7-12-1-روش هاي انجام:...121 

 

7-12-2-آيتمهايي  که بايد در طول زمان آزمايش اندازه گيري و بررسي شوند؟...122

 

7-13- مرداب هاي مصنوعي. 129

 

7-14- توليد انرژي. 130

 

7-15- بيوگاز و برق حاصل از آن: 131

 

7-16- مزاياي بيوگاز: 134

 

7-16-1-امنيت انرژي                                    135

 

7-16-2بيوگاز همچنين داراي منافع عمومي زير مي باشد:                                136

 

8 -لندفیل. 141

 

8-1- پسماند چیست؟ 143

 

8-2- فرآیند تولید بیوگاز در لندفیل. 148

 

8-3- ساختار كلي لندفيل هاي مدرن. 149

 

8-4- تكنيكهاي مختلف جمع آوري گاز لندفيل ها 150

 

8-5- طراحي گودالهاي دفن زباله ‏ 154

 

8-6- سيستمهاي جمع آوري گاز غيرفعال: ‏ 158

 

8-7- طرح مناسب لندفيل ها 159

 

8-8- فراورده های جانبی لندفیل: 160

 

هزينه احداث لندفيل. 160

 

9 -بیومس.. 152

 

9-1- معرفی بیومس: 152

 

9-2- فرآيندهاي تبديل انرژي بيومس و كاربرد هاي آنها: 157

 

9-3- روشهای تبدیل بیومس به انرژی قابل استفاده: 158

 

9-4- انواع نيروگاههاي بيومس: 159

 

10 -بیوگاز در جهان. 152

 

10-1- کره 157

 

10-2- چین. 158

 

10-3- پاکستان. 162

 

10-4- نیجریه 162

 

10-5- ژاپن. 163

 

10-6- سوئد. 164

 

10-7- فیلیپین. 165

 

10-8- گواتما 166

 

10-9- انگلیس.. 167

 

10-10- برزیل. 167

 

10-11- آلمان. 168

 

10-12- نروژ 169

 

10-13- ایران. 170

 

11 -انرژی و وضعیت آن در ایران. 152

 

11-1- چگونگی توزیع مصرف انرژی در ایران. 195

 

11-2 وضعيت و پتانسيل هاي فعلي توزيع انواع حامل هاي انرژي. 196

 

11-3 مزاياي تدوين طرح جامع انرژي. 197

 

12 - نگاهي به تاريخچة بيوگاز در ايران. 201

 

12-1- تحقیقات انجام شده در ایران در زمینه  بیوگاز: 203

 

12-2- پتانسيل توليد بيوگاز در ايران. 203

 

12-3- بيوگاز را مي توان از تخمير سه گونه زيست توده بدست آورد: 204

 

12-4- منابع تولید بیوگاز 207

 

12-5- اولویتهای استفاده از بیوگاز در ایران. 208

 

12-6- عوامل بازدارنده در گسترش فن‎آوريهاي توليد بيوگاز در ايران. 209

 

12-7- علل و ضرورت امکان استفاده از بیوگاز در ایران: 212

 

12-8- استفاده بهينه از دستگاههای بيوگاز در ايران. 213

 

12-9 پیشنهاداتی برای سیاست گزاری. 214

 

12-10- مزایای بیوگاز 215

 

12-11- محدوديت ها 218

 

12-12- نتیجه گیری. 218

 

13 -فناوری بیوگاز در مقیاس شهری. 221

 

13-1- رآكتورهاي بي هوازي. 222

 

13-2- بازیابی فاضلاب. 226

 

13-2-1-1-آرایش اصلی دستگاه های بیوگاز000000000000000000000000000000000000000000000 228

 

13-3- طراحی دستگاه های بیوگاز: 228

 

13-4- قسمتهای مختلف یک سایت بیوگاز 230

 

13-5- ساختار کلی دستگاههای تولید بیوگاز: 231

 

13-6- جاذب های بیوگاز 233