فروشگاه سل فایل
http://sellfile.yasfile.com
درباره فـروشگاه
در اینجا اطلاعاتی در مورد فروشگاه قرار میگیرد ، جهت ویرایش به پنل کاربری مراجعه کنید
دسته بندی محصولات
گـزارشات فـروشگاه
  • تعداد محصولات اضافه شده
    36
  • تاریخ تاسیس فروشگاه
    1397/02/02
  • تعداد فروش کاربر
    2
Powered By yasfile.com
دسته بندی : شیمی
1396/03/03
جمشید
+ توضیحات
نانو چيست؟
واژه فناوري نانو اولين بار توسط نوريوتاينگوچي استاد دانشگاه علوم توكيو
در سال 1974 بر زبانها جاري شد. او اين واژه را براي توصيف ساخت مواد
(وسايل) دقيقي كه تلورانس ابعادي آنها در حد نانومتر مي باشد، به كار برد.
بازآفريني و تعريف اين واژه در سال 1986 توسط كي اريك دركسلر در کتابي تحت عنوان « موتور آفرينش: آغاز دوران فناوري نانو »
مجدد شد. وي اين واژه را به شكل عميق تري در رساله دكتراي خود مورد بررسي قرار داده و بعدها آنرا در کتابي تحت عنوان
توسعه داد. « نانوسيستم ها ماشين هاي مولكولي چگونگي ساخت و محاسبات آنها »
نانو فناوری علمی بسیار گسترده است که در هر زمینه علمی میتوان از ان استفاده کرد.

نانو چيست؟
واژه فناوري نانو اولين بار توسط نوريوتاينگوچي استاد دانشگاه علوم توكيو
در سال 1974 بر زبانها جاري شد. او اين واژه را براي توصيف ساخت مواد
(وسايل) دقيقي كه تلورانس ابعادي آنها در حد نانومتر مي باشد، به كار برد.
بازآفريني و تعريف « موتور آفرينش: آغاز دوران فناوري نانو » : در سال 1986 اين واژه توسط كي اريك دركسلر در کتابي تحت عنوان
مجدد شد. وي اين واژه را به شكل عميق تري در رساله دكتراي خود مورد بررسي قرار داده و بعدها آنرا در کتابي تحت عنوان
توسعه داد. « نانوسيستم ها ماشين هاي مولكولي چگونگي ساخت و محاسبات آنها »
نانو تکنولوژي در ترجمه لفظ به لفظ، به معني تکنولوژي بسيار کوچک( نانو، به معني بسيار بسيار کوچک، مقياس 10 به توان منفي 9 بار
کوچکتر) مي باشد.
نانو تکنولوژي، فن آوري تغيير در خواص مولکول هاي تشکيل دهنده مواد است و به همين دليل مقياس نانو بهترين تعريف براي
تکنولوژي مي باشد. بشر سعي دارد تا با استفاده از نانوتکنولوژي خواص مولکول ها را تغيير دهد تا وقتي که جسمي از اين مولکول ها
درست شود و تمام خواس اين مولکول ها ( و ماده اصلي) را در خود داشته باشد
10 يک کميت استفاده مي شود. چون يک اتم تقريبا - کلمه اي يوناني به معني کوچک است و براي تعيين مقدار يک ميليارديم يا 9 nano
10 نانو متر است، اين اصلاح براي مطالعه عمومي روي ذرات اتمي و مولکولي بکار برده مي شود.
نانو تکنولوژي مطالعه ذرات در مقياس اتمي براي کنترل آنهاست. هدف اصلي اکثر تحقيقات نانو تکنولوژي شکل دهي ترکيبات جديد يا
ايجاد تغييراتي در مواد موجود است. نانو تکنولوژي در الکترونيک ، زيست شناسي ، ژنتيک ، هوانوردي و حتي در مطالعات انرژي بکار برده
مي شود.